Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Pierre-Amedee Marcel-Beronneau


Pierre-Amedee Marcel-Beronneau - Orpheus in Hades, 1899
Ophelia

Salomé avec la tête de Saint Jean-Baptiste


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου